ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТИ

Амбулаторен преглед

30 лв.

Амбулаторен преглед с назначаване на хомеопатична терапия

45 лв.

Изработване на схема за лечение със Синтром /след изследване ПТВ

5 лв.

Домашен преглед

50 лв.

Консулт по документи

20 лв.

Процедура с детоксикатор /с много добър ефект в период на подагрозна криза-купира болката ,улеснява отделянето на кристалите пикочна киселина/

15 лв.

Електрокардиограма /с разчет/

10 лв.

Субкутанна инжекция

4 лв.

Интрамускулна инжекция

5 лв.

Венозна инжекция

10 лв.

Венозна инфузия

20 лв.

Ушна промивка

15 лв.

Превръзка

15 лв.

Отстраняване на акари

10 лв.

Изследване на ABI/Доплер на периферни артериални съдове

15 лв.

   24 часов запис на артериално кръвно налягане/Holter BP/                                                                                                                                                                                          45 лв.

Медицинско свидетелство за постъпване на работа или във ВУЗ

25 лв.

Медицинско свидетелство за водачи на МПС кат.В

30 лв.

Уточняване на здравен статус и заверка на здравна книжка

10 лв.

Изготвяне удостоверение за Социални грижи

5 лв.

Изготвяне документи за застрахователни агенции,банки,съд и др.

50 лв.

Медицинско направление и ет.епикриза за санаториум НОИ

15 лв.

Други медицински документи

15 лв.

Съобщение за смърт

20 лв.

Медицинска бележка за здравен статус –
по желание /ученически лагер, екскурзия, „зелено“ училище ,
за спортни занимания – плуване или друг вид спорт-без активно спортуващ, и други/

5 лв.

Медицинска бележка за детска кухня

5 лв.

Такса за повторно издаване на документ /копие на рецепта/

5 лв.

   При необходимост от хоспитализация (за здравно осигурените лица), издаването на Направление №7 (за прием в Болнично заведение)

    е включено в цената на прегледа !

   Издаването на болничен лист за временна нетрудоспособност е включено в цената на прегледа !